Interesse in de BouwApp

Hoe neem ik de BouwApp mee bij een aanbesteding?

U kunt de BouwApp meenemen in aanbestedingen. Hiervoor hoeft u geen abonnement af te sluiten.
Wij hebben een aanbestedingstekst, welke u kosteloos kunt gebruiken bij anbestedingen. Ook stellen
we afbeeldingen van de BouwApp beschikbaar. Neem contact met ons op via info@debouwapp.nl.

Wanneer is de inzet van de BouwApp interessant?

De inzet van de BouwApp is interessant bij elk bouw- of infraproject. Wij zijn van mening dat elk project een tribune verdiend. Het natuurlijk wel zo dat bij grootschalige binnenstedelijke projecten de inzet van de BouwApp noodzakelijker is. Bij dergelijke projecten is vaak weerstand en ervaren
omwonenden en reizigers hinder. Hoofddoel van de BouwApp is om meer draagvlak te creëren en klachten te verminderen.

Kunnen we onze eigen huisstijl in de BouwApp?

Naast de BouwApp kunt u bij ons een licentie voor een ProjectApp of een BedrijvenApp afnemen.
Een project in de BouwApp kunt u niet in uw eigen huisstijl publiceren. Bij een ProjectApp of een BedrijvenApp is dit wel mogelijk. Ga naar Abonnementen [hyperlink] voor meer informatie over onze apps voor omgevingscommunicatie.

Kan ik als opdrachtgever ook een abonnement afnemen?

De BouwApp kan ingezet worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra.

Binnen welke termijn kan de BouwApp gerealiseerd worden?

Na het afsluiten van een abonnement kunt u vrijwel direct een project publiceren in de BouwApp. Het realiseren van een ProjectApp of een BedrijvenApp duurt ca 10 werkdagen na het aanleveren

van ver. Ga naar Abonnementen [hyperlink] voor meer informatie over onze apps voor omgevingscommunicatie.

Hoe gaat de betaling in zijn werking?

Na het afsluiten van een abonnement versturen wij u een offerte met Algemene Voorwaarden.
Wanneer u hiermee akkoord gaat, ontvangt u daarna onze factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. U betaald vooraf voor de gehele periode, tenzij anders is overeengekomen.

Wat is een projectapp?

Een ProjectApp is een app voor omgevingscommunicatie van één specifiek project. Deze app is als aparte app te downloaden in de appstore. De App is volledig in huisstijl van uw bedrijf of in stijl van
uw project. Bij grote langdurige bouw- en infraprojecten in dichtbebouwde gebieden is communicatie met omwonenden erg belangrijk. Een specifieke projectapp die apart in de appstores te downloaden is onmisbaar om draagvlak te vergroten.

Wat kost de BouwApp?

Het downloaden van de BouwApp in de appstore is gratis. De projectomgeving van bouw- en
infraprojecten hoeven niks te betalen. Voor het plaatsen van projecten in de BouwApp hebben we de
volgende tarieven [hyperlink naar abonnementen]. Licenties van de BouwApp worden afgesloten door opdrachtgevers of opdrachtnemers.

Met welke devices kan ik de BouwApp bedienen?

De BouwApp is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android en is benaderbaar van zowel smartphone als tablet. Bij iOS werkt de BouwApp op versie 9 en hoger. Bij Android werkt de BouwApp op versie 5.1 en hoger.

Hoe werkt de BouwApp?

De BouwApp werkt eenvoudig en intuïtief. Wanneer u de BouwApp voor het eerst download in de appstore (iTunes of Google Play) dan zoekt u (via kaart of lijst) het project dat u wilt volgen. Klik
vervolgens op “Toevoegen aan favorieten”. Vervolgens wordt u van belangrijke werkzaamheden of
gebeurtenissen op de hoogte gebracht via notificaties. Wanneer u de BouwApp opnieuw opstart dan
ziet u dit project bij Favorieten. U kunt meerdere projecten volgen in de BouwApp. Wilt u weten hoe
u projecten kunt plaatsen in de BouwApp, klik hier

Voor wie is de BouwApp?

De BouwApp kent drie belangrijke doelgroepen:
 Projectomgeving: omwonenden, reizigers en andere betrokkenen
 Opdrachtnemer: meestal hoofdaannemer
 Opdrachtgever: meestal overheid
De BouwApp is voor alle doelgroepen gratis te downloaden in de appstores. De App heeft als doel
om de projectomgeving te infomeren over hinder- en hoogtepunten van een bouw- of infraproject.
De BouwApp wordt meestal bediend door de Opdrachtnemer die een abonnement [link naar
abonnementen] heeft afgesloten.

Zijn er updates?

Regelmatig vindt er een update plaats van De BouwApp. Deze wordt aangeboden in de Appstore
(iTunes en Google Play). Gebruikers van de BouwApp krijgen automatisch een melding. U kunt ook
zelf naar de Appstore gaan om te controleren of u de meest actuele BouwApp heeft. Heeft u een
idee voor een update kunt u deze doorgeven aan info@debouwapp.nl.

Welke verschillende apps zijn er?

Naast de BouwApp kunt u bij ons een licentie voor een ProjectApp of een BedrijvenApp afnemen. Ga naar Abonnementen [hyperlink] voor meer informatie over onze apps voor omgevingscommunicatie.

Wat is een bedrijfsapp?

Een BedrijfsApp is een app voor omgevingscommunicatie van uw bedrijf. Deze app is als aparte app te downloaden in de appstore. Op deze app staan alleen de projecten van uw bedrijf op. De App is volledig in huisstijl van uw bedrijf. Een voorbeeld van een bedrijfsapp is de KWS Infra app. Is
omgevingscommunicatie in uw bedrijf bij vrijwel elk project van toepassing? Een specifieke BedrijvenApp brengt niet alleen al uw projecten in kaart en zorgt voor meer draagvlak van omwonenden, ook de reputatie en naamsbekendheid van uw bedrijf krijgen een impuls.

Voor klanten

Hoe kan ik mijn klachtenafhandeling managen met de BouwApp?

In de BouwApp is er de mogelijkheid om snel en eenvoudig vragen te stellen of klachten in te dienen bij een omgevingsmanager. De conversatiemodule werkt zoals Whatsapp. Ook kunnen er afbeeldingen meegezonden worden. Alle vragen en klachten komen binnen bij Beheer.debouwapp.nl; de beheermodule van de BouwApp. De omgevingsmanager heeft in deze beheermodule een overzicht van alle binnenkomende conversaties en kan deze labelen als Klacht,
Vraag of Compliment. Deze conversaties hebben status Openstaand, In afwachting of Gesloten.
Wanneer een conversatie gesloten wordt, dan wordt diegene die de conversatie startte altijd nog om de tevredenheid gevraagd. In de Beheermodule kunt u de tevredenheid van de afhandeling en de afhandelingstijd monitoren.

Hoe meet ik de omgevingstevredenheid?

In de BouwApp zit een tevredenheidsmonitor. Een tevredenheidsmonitor is een eenvoudige en
laagdrempelige manier om de tevredenheid te meten van omwonenden, reizigers en andere
betrokkenen van bouw- en infraprojecten. Over een 7-tal onderwerpen (deze zijn door
omgevingsmanager vast te stellen) kan de waardering gemeten worden op een 5-puntschaal (5
smileys). Diegene die de monitor invult kan zo binnen 20 seconden zijn of haar waardering geven van
het project. In de beheermodule komen alle inzendingen binnen en worden deze grafisch weergegeven. Door periodiek de tevredenheidsmonitor van de BouwApp in te zetten, weet u altijd hoe de omgeving over uw project denkt. Op basis van de uitkomst kan de omgevingsmanager rapportages maken, het proces bijsturen en/of uw communicatie aanpassen. Op deze wijze wordt
het draagvlak van het project vergroot.

Hoe krijg ik volgers op de BouwApp?

Wij adviseren u om bij aanvang van het project meteen de BouwApp in te zetten en bij elke volgende communicatiemogelijkheid te verwijzen naar de BouwApp.
Offline communicatiemogelijkheden:

Bewonersavond
Persbericht in lokale media
Bewonersbrieven
Bouwhekbanner
Online communicatiemogelijkheden:
Facebookcampagne
Projectwebsite
Bedrijfsinternetpagina
Internetsite van gemeente

Wij helpen u graag met het creëren van meer volgers. Neem hiervoor contact op met info@debouwapp.nl

Hoe geef ik een foutmelding door?

Werkt de BouwApp niet naar behoren? Geef dit door via info@debouwapp.nl. Geef daarbij een
omschrijving van de fout. Noem ook op welk device (tablet of smartphone) u de BouwApp gebruikt
en welke versie van besturingssysteem u gebruikt (iOS – of Android).

Hoe werkt de Beheer de BouwApp?

Beheer de BouwApp is het content management systeem achter de BouwApp. Met dit systeem kan
de opdrachtgever of opdrachtnemer van het bouw- of infraproject de BouwApp bedienen:
Projecten plaatsen/aanpassen
Aankondigingen publiceren
Updates publiceren
Tevredenheidsmonitor activeren/monitoren
Conversaties voeren met volgers
Statistieken inzien
Rapportages maken
Om Beheer de BouwApp te kunnen bedienen moet eerst een abonnement [hyperlink naar
abonnementen] worden afgesloten voor de BouwApp. Na het afsluiten van een abonnement
ontvangt u een wachtwoord waarmee u Beheer de BouwApp kunt bedienen. Hoe Beheer de
BouwApp precies werkt staat beschreven in de handleiding

Hoe plaats ik een project in de BouwApp?

Om een project te plaatsen in de BouwApp moet u inloggen bij Beheer De BouwApp. Wilt u weten
hoe dit werkt? Ga naar Hoe werkt de Beheer de BouwApp?

Hoe zeg ik een abonnement op?

Heeft u een abonnement en wilt u deze opzeggen? Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar
info@debouwapp.nl. Indien u een jaarabonnement heeft, stuurt u de opzegging uiterlijk één maand
voor de ingangsdatum, anders wordt het abonnement met één jaar verlengt. Dit staat beschreven in
onze algemene voorwaarden.

Hoe geef ik een nieuw idee door?

Fijn dat u met ons meedenkt. Nieuwe ideeën kunnen doorgegeven worden door een e-mail te sturen naar info@debouwapp.nl.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe krijg ik een nieuwe?

Bent u een klant van De BouwApp en bent u uw wachtwoord vergeten? Ga naar
beheer.debouwapp.nl. Voer uw e-mailadres in en klik op “Wachtwoord vergeten”. Vervolgens kunt u een nieuw wachtwoord instellen.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem hier!