Verbreding A1

Aannemer: Combinatie van Gelder – Mobilis

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Gebruik van de BouwApp

Combinatie Van Gelder – Mobilis zet de BouwApp in om o.a.
omwonenden en weggebruikers te informeren over de voortgang
van het project. De A1 wordt met één rijstrook verbreed tussen
Hoevelaken en Bunschoten. De omwonenden en weggebruikers
zullen tijdens deze werkzaamheden verkeers- en geluidhinder
ervaren. Communicatie is daarom erg belangrijk.
Omgevingsmanager bij Van Gelder, Joris van den Hoek, beheert
de BouwApp. Gemiddeld plaatst hij 1 update per dag om zo de
volgers van het project via de BouwApp te informeren.

Resultaat
  • Door leuke mijlpalen te communiceren met de BouwApp krijgt het project meer draagvlak van de omgeving en stakeholders
  • Door te communiceren over o.a. verkeershinder weten weggebruikers wanneer mogelijke problemen zich gaan voordoen.

Joris van de Hoek, omgevingsmanager

“Door de BouwApp in te zetten kost het mij relatief weinig
moeite om 200 personen te bereiken over de voortgang van het
werk. Zowel omwonenden, omliggende bedrijven, weggebruikers,
betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschap,
Provincie Utrecht en Gemeente Amersfoort volgen het project via
De BouwApp. Daar houdt ik bij elke update rekening mee.
Van weginspecteurs en gemeente Amersfoort ontving ik positieve
reacties. Zij ontvangen op afstand voor hen relevante informatie.
Ook omwonenden zijn erg positief over De BouwApp. Door inzet
van de BouwApp heeft het project zeker meer draagvlak van de
omgeving gekregen.

Ronald Roosien, omwonende

Aangezien de werkzaamheden aan de voet van ons
appartementencomplex plaatsvinden, is het erg leuk om alle
ontwikkelingen op de BouwApp te volgen. Het geeft een prima
inkijkje in wat er allemaal bij dit soort projecten komt kijken. De
BouwApp is goed toegankelijk en geeft dagelijks een prima
update van alle vooruitgang die geboekt wordt

Resultaat

  • Door leuke mijlpalen te communiceren met de BouwApp krijg het project meer draagvlak van de omgeving en stakeholders.
  • Door te communiceren over o.a. verkeershinder weten weggebruikers wanener mogelijke problemen zich gaan voordoen.

Promotie van project

  • Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
  • Nieuwsbrief Combinatie van Gelder – Mobilis
  • Bewonersbrieven
  • Omgevingsoverleg
  • Lokale media (via persberichten)
  • Bouwbord

Bovengenoemde media en de BouwApp versterken elkaar. De BouwApp communiceert over de huidige stand van zaken. Andere media geven beeld over de planning, of moeten juist onvrede wegnemen.