“Mede op basis van de BouwApp heeft pol infra de EMVI-aanbesteding gewonnen”

Gebruik van de Bouwapp

Polinfra gebruikt de BouwApp om omwonenden, winkeliers en de
gemeente te informeren over de ontwikkelingen op het project
herinrichting binnenstad Oost. Dit project bestaat met name uit
grondwerk, rioleringen, straatwerk en groenvoorziening.
Zowel de directeur als de uitvoerder maken de foto’s en plaatsen
deze op de BouwApp. De volgers van het project ontvangen een
aantal keer per week een update via de BouwApp.

Resultaat

  • Hogere klanttevredenheid gemeente Rhenen
  • Grotere naamsbekendheid in Rehenen e.o.
  • Minder klachten van omwonenden

Kor Letens, projectleider Realisatie bureau BOOT

“De BouwApp is een eenvoudige en effectieve manier om op de
hoogte te blijven van de laatste stand van zaken van het project.
Wij volgen de updates van Pol infra ook, we zien vooral de
toegevoegde waarde voor de omwonenden en winkeliers. Zij zijn
nu meer betrokken bij het project, wat resulteert in minder klachten.
Tegenwoordig is het erg belangrijk om goed en frequent te
communiceren met de omgeving van het project. Communicatie
maakt tegenwoordig zelfs deel uit van het gunningsproces (EMVI).
Een goede prijs is belangrijk, maar gemeenten vinden
communicatie over het project ook erg belangrijk.”

Jeroen Veenstra, toezichthoudersbureau BOOT

“Grond- en bestratingswerkzaamheden stuiten vaak op onbegrip
van omwonenden. Zij snappen vaak niet wat de impact van deze
werkzaamheden is. Voor een groot deel verdwijnt het werk ook
nog eens in de grond, wat bij omwonenden een soort van
unheimisch gevoel kan geven. De BouwApp is daarom een ideaal
medium om omwonenden bij het werk te betrekken. Zij kunnen
stap voor stap op een vriendelijke en aantrekkelijke manier het
project volgen. Wij krijgen positieve reacties van omwonenden en
winkeliers op de BouwApp. De BouwApp is omdat deze puur op
de bouw en infra gericht is. Mede op basis van de BouwApp heeft
Pol Infra de EMVI-aanbesteding gewonnen. Hij scoorde extra punten bij gebiedscommunicatie.”

Teunis van de Pol, Directeur Polinfra

“Het gebruik van de BouwApp bevalt ons goed. Voor het herinrichten van de binnenstad is communicatie met omwonenden en winkeliers essentieel.  De BouwApp is een moderne en aantrekkelijke aanvulling op de traditionele
communicatiemiddelen als briefjes en een informatieavond. Met de BouwApp blijf je ook gedurende de werkzaamheden in contact met belanghebbenden. Wij vullen de app consequent en weten dat de informatie die wij erop plaatsen ook goed gelezen wordt. Dat merken we bijvoorbeeld wanneer een opzichter persoonlijk een winkelier informeert over de voortgang van de werkzaamheden. Dan hoort hij regelmatig terug “dat heb ik al gelezen op de BouwApp”. De app is erg gebruikersvriendelijk. Wij gaan de BouwApp dan ook zeker inzetten bij toekomstige
projecten en in onze aanbesteding meenemen om extra punten te scoren op gebiedscommunicatie.”