Opdrachtgevers van bouwprojecten

Voor duurzame omgevingscommunicatie is het gebruik van een mobiele applicatie onmisbaar bij bouw- en infraprojecten. Nederland is een dichtbevolkt land; bij het aanleggen of reconstrueren van een nieuwe weg, brug, rails of gebouw zijn veel burgers in directe zin betrokken. Dit in zowel positieve als negatieve zin. De BouwApp biedt meerwaarde door snel en eenvoudig naar grote groepen te kunnen communiceren. Nog belangrijker is misschien wel dat de volgers van een project ook direct contact kunnen opnemen met het bouwbedrijf.

“Grond- en bestratingswerkzaamheden stuiten vaak op onbegrip van omwonenden. De impact van deze werkzaamheden is doorgaans moeilijk in te schatten. Voor een groot deel verdwijnt het werk ook nog eens in de grond, wat bij omwonenden een soort van unheimisch gevoel kan geven. De BouwApp is daarom een ideaal medium om omwonenden bij het werk te betrekken. Zij kunnen stap voor stap op een vriendelijke en aantrekkelijke manier het project volgen.”

Jeroen Veenstra, opdrachtgever, gemeente Rhenen

Wat kost de BouwApp?